További ALAPOK

 

>>> A hit cselekedeteiről (1.) <<<

 

I. „A TÍZPARANCSOLAT”

 

(tanítássorozat 17 részben)

 

/Vidám Vasárnap videók/

 

... de először is az Ige – íme:

 

2 Móz. 20,1-17 :

"És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

 

1. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

 

2. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

 

3. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

 

4. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

 

5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

 

6. Ne ölj.

 

7. Ne paráználkodjál.

 

8. Ne lopj.

 

9. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

 

10. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé."

 

… és íme a videók:

 

1.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-10-13-tizparancsolat-1resz-isten-az-emberrel-szemben-tamasztott

 

2.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-10-20-tizparancsolat-2resz-iiparancsolat

 

3.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-10-27-tizparancsolat-3resz-iiiparancsolat

 

4.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-03-tizparancsolat-4resz-tiszteld-atyadat-anyadat

 

5.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-10-tizparancsolat-5resz-5parancsolat

 

6.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-17-tizparancsolat-6resz-ne-olj

 

7.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-24-tizparancsolat-7resz-ne-kovess-el-hazassagtorest-1-resz

 

8.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-01-tizparancsolat-8resz-ne-kovess-el-hazassagtorest-2-resz

 

9.      http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-08-tizparancsolat-9resz-ne-kovess-el-hazassagtorest-3-resz

 

10.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-15-tizparancsolat-10resz-ne-lopj-1-resz

 

11.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-22-tizparancsolat-11resz-ne-lopj-2-resz

 

12.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-29-tizparancsolat-12resz-ne-lopj-3-resz

 

13.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-05-ne-tegy-felebaratod-ellen-hamis-tanubizonysagot-1-resz

 

14.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-12-ne-tegy-felebaratod-ellen-hamis-tanubizonysagot-2-resz

 

15.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-19-ne-tegy-felebaratod-ellen-hamis-tanubizonysagot-3-resz

 

16.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-26-10-parancsolat-1-resz

 

17.   http://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-02-02-10-parancsolat-2-resz