„ A r a t ó m u n k á s o k ”   o l d a l a

 

>>> Szolgálóknak (3.) <<<

 

„És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.”

(Máté 9:35-38)

 

„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.”

(Márk 16:15)

 

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, (…) Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek…”

(Mát. 28,19a és20a)

 

- a budapesti Golgota Gyülekezet hanganyagai -

 

„Evangélizáció és tanítványság”

(Szolgálat Iskolája, 2009)

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=55&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

Evangélizációs képzés, 2010

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=291&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

Evangélizációs képzés,

2011 tavaszán

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=351&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

Evangélizációs képzés,

2011 őszén

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=451&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

Evangélizációs képzés, 2014

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=626&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

…s ami elmaradhatatlan

az evangélizációs munka után -

 

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek:”

(Máté 28:19-20a)

 

- a tanítványozásról,

2012-ben

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=531&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

…s ami még nagyon fontos

az emberekkel való foglalkozásban –

 

- bibliai alapelvek

a lelkigondozáshoz,

2011-ben

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=361&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

Itt kiegészítésként ajánlanám figyelmedbe

Görbicz Tamás

(Budapesti Autonóm Gyülekezet)

tanítássorozatát

 

a „Lelkigondozás alapjai”-ról:

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZIcXWwaf-DUjD_YrxNs2EEKuD0Xp6zdd

 

…s (visszatérve a Golgota Gyülekezetbe)

ha már a Szolgálat Iskolája

fentebb megemlítésre került,

álljon itt a többi is:

 

Szolgálók-konferencia, 2008

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=48&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés

 

Szolgálók-konferencia, 2010

 

http://livevideo.golgota.hu/events/list/hu?filters%5Bcsatorna_id%5D=&filters%5Bsorozat_id%5D=241&filters%5Beloado_id%5D=&filter=keresés