UTOLSÓ NAPOK

 

Közösségünk, a Szeretet Hídja Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház karcagi gyülekezetének 2016. június 18.-ai Istentiszteletének elhangzott üzenete (videófelvétel) -

 

Rusznyák József, egyházvezető presbiter, e weboldal fenntartójának Igehirdetése:

 

https://www.youtube.com/watch?v=lceegz7DDsA

 

...vagy még itt:

 

 

Továbbá egy másik, 2017. Január 15.-én Sirokban, szintén Rusznyák József-től elhangzott prédikáció:

 

 

Illetve még egy harmadik, 2017. Április 30.-án Sirokban, szintén Rusznyák József-től elhangzott prédikáció:

 

 

Végül egy negyedik, 2017. Május 6.-án Karcagon, szintén Rusznyák József-től elhangzott prédikác

 

 

Az első és az utolsó felvételt készítette:

 

egy kedves keresztény zenész ismerősöm,

 

>>> Ferencz István <<<

 

akinek a Youtube-os oldalát *, szeretném a figyelmetekbe ajánlani, sok-sok saját szerzeményű dicsérettel, dallal, mely dalok folyamatosan bővülő Youtube-os csatornája * a következő címen érhető el:

 

https://www.youtube.com/channel/UC2oJp36jziJhM_SpkEEMSew/videos?view=0&sort=da&live_view=500&flow=list

 

Szeretettel invitállak benneteket az oldalára - e fentire és a lentebbiekre is!

 

Plusz még egy korábbi dala 

"Boldog születésnapot!"

címmel itt:

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMKb51Y2jo4

 

 

( * : a videólisták alján mindaddig újra és újra nyomd meg a "Továbbiak betöltése" nevű gombot, ameddig már nem tud több újabb videót betölteni - erre azért van szükség, mivel egyszerre csak egy bizonyos mennyiségű videót jelenít meg a lista)

 

Alább pedig e fenti Igeszolgálat részletesen kidolgozott vázlatát olvashatjátok, melynek címe:

 

Egy nagyon fontos téma:

az utolsó idők üzenetének fontossága

 

A tanítványok (legalábbis az Evangélium lapjain) nem minden esetben kérdeztek, vagy kértek Jézustól dolgokat – említsünk egy párat:

 

1.       Luk. 11,1

És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő tanítványait.

 

2.       Luk. 17,5

És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!

 

…s Jézus is nem minden esetben válaszolt nekik hosszan – de egyszer, amikor az alábbit kérdezték – íme:

 

Mát. 24,3

Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?

 

…Jézus ekkor elég hosszan válaszolt nekik – pontosabban két egész részen keresztül. Vajon miért? Véleményem szerint azért, mert ha nincs jövőképed, nem tudsz mibe belekapaszkodni, s így akár minden imádkozásod és reménykedő hited is erejét vesztheti, mivel nem lát egy olyan jövőt, olyan célt, amely biztos, amely stabil, amely nem inog meg – kell hogy legyen egy tuti célod, ez pedig csak Krisztusban van meg, a Krisztus szerinti jövőben, az Isten országában; nem véletlenül mondja azt a Biblia a Jelenések Könyvével kapcsolatban is, hogy…

 

Jel. 1,3

Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.

 

Az Igének eme második felére majd még visszatérünk.

 

No, de mondhatod, hogy „hú, a Máté 24-25, illetve a Jelenések Könyve annyi borzalomról számol be, hogy lehet mindez a boldogság könyve?” Hát úgy, hogy nem csak ezekről számol be, hanem arról is, hogy hogyan lehet ezeket elkerülni, s hogy akik elkerülik, milyen másban, méghozzá jóban lesz részük – persze ennek ára van, s ezekről is szólnak ezek a részek; hacsak ezen részek alcímeit nézzük, s az azokhoz kapcsolódó történeteket, meg kell látnunk azokat a kijelentéseket, amelyek sok akadályról rebbentik fel a fátylat, amelyek falként tornyosulhatnak elénk, ha nem figyelünk – nézzük csak ezeket (az egyik újrarevideált Károli fordítás témablokkolása szerint /az idézetek hosszúsága miatt viszont a tanulmány lapjain nem idézzük az alább említett szakaszokat, azokat lásd és olvasd a Szentírás lapjain/), hogy ne a jelenvalók félelme szerint éljünk, hanem lássunk túl ezeken, tudva, hogy egyszer mindezeknek vége lesz, ugyanis…

 

Zsolt. 37,9-11

…az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.

 

No, de térjünk rá Isten Máté által adatott üzenetére, illetve, hogy az Úr mit üzen nekünk Jánoson keresztül – íme:

 

Máté 24:4-28:

Az a rész nagy blokkot ölel át – az egyik az utolsó napokban elementáris erővel jelentkező katasztrofális mindennapok (beleértve szó szerint mindent – időjárási szélsőségek, vad járványok, stb.), amelyek nagy félelemmel töltik el az embereket; a másik a hamis természetfeletti elburjánzása – azaz, sok hamis tanítás, és hamis csoda, akár a kereszténység színeiben is (de ez csak ál-kereszténység).

 

Máté 24:29-44:

Ez a blokk is megemlít nekünk két olyan fontos dolgot, amelyre az utolsó napokban fontos figyelnünk – az egyik Izrael történelmi szerepe ezekben az időkben, méghozzá az örökkévalóság szempontjából, s nem a világpolitika szemszögéből; a másik kérdés az Egyház elragadtatásának az üzenete, amely egyre jobban közeleg – sokan se egyikkel, se másikkal nem törődnek, pedig az elkerülhetetlen korszaklezárás egyre jobban közelít hozzánk, az alábbi Ige szerint; íme:

 

Mát. 24,29-35

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról (azaz, Izraelről) vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár: Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.

 

Máté 24:45-51:

E blokkban egyes keresztények lagymatagságáról olvashatunk – fontos terület; ennek kezelése nélkül ugyanis nagy gázban van az életünk – a gáz pedig, tudjuk, ha tűz éri, robban; Isten tüze pedig érkezőben – az a baj, hogy sokak élete még most is „tűz- és robbanásveszélyes”, ezzel pedig nagyon is foglalkozni kell.

 

Máté 25:1-13:

Ez a rész szintén a lagymatagságról beszél, de már inkább az üres vallásosság iránya megközelítéséből, szemben az előző részlet világiasságával – egyik sem jó, hisz így is ki van üresedve az ember a mennyei dolgoktól, csakhogy az egyik tekintetében a jó dolgok helyett rossz dolgok vannak az ember életében (lásd előbb).

 

Máté 25:14-30:

Itt megint egy másfajta lagymatagságról olvasunk, a haszontalanság lagymatagságáról, arról, amikor az ember megtehetné, hogy jót tesz, amikor például mások megmenekülésén fáradozik, mégsem teszi – ez nem jó, ez érzéketlenség, a szabadulás elhallgatása az emberektől; sok esetben ennek az alapja a félelem, félelem másoktól, félelem attól, hogy esetleg sok minden másban kárt szenvedünk, ha kinyitjuk a szánkat – de ez kisebb kár attól, amit az ember az örökkévalóság szempontjából szenvedne el, ha azt veszítené el; ezért fontos, nagyon fontos, hogy értékrendet változtassunk, ha nem lenne még a helyén.

 

Máté 25:31-46:

Itt újra az emberek Izraelhez fűződő viszonyáról olvashatunk – azaz, ha Isten gyermekeinek valljuk magunkat, nem bánthatjuk Istennek eme népét.

 

Jelenések Könyve – efézusi levél:

Eme részben is a vallásos megszokásokról olvasunk – arról, hogy úgy létezünk keresztényként, mintha nem is élnénk; ne legyünk olyanok, mint a kísértetek, akik ugyan hasonlítanak egy korábban élt személyre, de mégis inkább rémisztőek – ne legyünk olyanok, mintha Krisztust hordoznánk, de mégis elrémisztjük az embereket tőle, mert csak kisebb szeleteit látják az Úr személyének, de nem a teljes képet, s azt is sokszor csak torzan.

 

Jelenések Könyve – a pergámumi és a thiatirai levél:

E levél a hamis tanítások veszélyeire hívják fel a figyelmet, s a hamisított keresztény életre (ugyanis van ilyen – régiek között is, újak között is) – mint Máténál olvastuk, az utolsó időkben ezzel (újra) nagy probléma lesz; tehát figyeljünk nagyon, ki mellé csapódunk, mert nem mindenki hirdeti tisztán az Igazságot.

 

Jelenések Könyve – szárdiszi levél:

Itt olyan keresztényekről olvasunk, akik hagyják, hogy menet közben elkapja őket a gyengeség, s akik ebből nem Istenhez szaladnak, az Ő szabadításáért, hanem inkább beutaltatják magukat a gyengélkedőre – viszont Isten országában nincs ilyen egészségügyi osztály; Isten Országában csak szellemei baditerem van - inkább ide utaltasd be magad, hogy legyenek nagy szellemi bicepszeid.

 

Jelenések Könyve – laodíceai levél:

Ez a levél a büszkeség ellen int bennünket – persze fontos, hogy legyen helyes önértékelésünk, hisz a stabilitásunkhoz ez elengedhetetlen, hogy tudjuk, kik vagyunk, de a helyes önértékelés mindig tudja, kitől származik az erőnk, s minden más ajándék.

 

Fontos tehát, hogy mindezekkel tisztában legyünk, ha egy szép jövőt akarunk magunknak – ha mindez a helyén van, meg is lesz, ezt Isten garantálja; csak egy ígéret a sok közül – íme:

 

Jel. 2,7

A kinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van.

 

Hallelujah!

 

Ámen és ámen!

 

További Bibliatanulmányok ugyanebben a témakörben, a lenti tematikus FB-os háttértárhelyen (melyhez regisztráció és belépés szükséges, de ezek után a gyűjtőhely mindenki számára szabadon hozzáférhető):