További ALAPOK

 

>>> A hit cselekedeteiről (1.) <<<

 

I.

 

„A TÍZPARANCSOLAT”

 

(tanítássorozat 17 részben)

 

/Vidám Vasárnap videók/

 

... de először is az Ige – íme:

 

2 Móz. 20,1-17 :

"És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

 

1. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

 

2. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

 

3. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

 

4. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

 

5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

 

6. Ne ölj.

 

7. Ne paráználkodjál.

 

8. Ne lopj.

 

9. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

 

10. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé."

 

… és íme a videók:

 

1.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-10-13-tizparancsolat-1resz-isten-az-emberrel-szemben-tamasztott

 

2.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-10-20-tizparancsolat-2resz-iiparancsolat

 

3.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-10-27-tizparancsolat-3resz-iiiparancsolat

 

4.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-03-tizparancsolat-4resz-tiszteld-atyadat-anyadat

 

5.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-10-tizparancsolat-5resz-5parancsolat

 

6.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-17-tizparancsolat-6resz-ne-olj

 

7.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-11-24-tizparancsolat-7resz-ne-kovess-el-hazassagtorest-1-resz

 

8.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-01-tizparancsolat-8resz-ne-kovess-el-hazassagtorest-2-resz

 

9.      https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-08-tizparancsolat-9resz-ne-kovess-el-hazassagtorest-3-resz

 

10.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-15-tizparancsolat-10resz-ne-lopj-1-resz

 

11.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-22-tizparancsolat-11resz-ne-lopj-2-resz

 

12.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2002-12-29-tizparancsolat-12resz-ne-lopj-3-resz

 

13.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-05-ne-tegy-felebaratod-ellen-hamis-tanubizonysagot-1-resz

 

14.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-12-ne-tegy-felebaratod-ellen-hamis-tanubizonysagot-2-resz

 

15.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-19-ne-tegy-felebaratod-ellen-hamis-tanubizonysagot-3-resz

 

16.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-01-26-10-parancsolat-1-resz

 

17.   https://www.vidamvasarnap.hu/archivum/nemeth-sandor-2003-02-02-10-parancsolat-2-resz

 

II.

 

Görbicz Tamás – Tízparancsolat

(Budapesti Autonóm Gyülekezet)

 

01. A tíz ige kinyilatkoztatása

 

02. A SZABADSÁG szózata

 

03. Isten személyazonossága

 

04. Nem egy másik fáraó

 

05. A „szellem” Isten és Babilon

 

06. A második szózat

 

07. A buzgón szerető Isten és a generációs átok

 

08. Az Úr nevének szentsége

 

09. A hiábavaló bálványok

 

10. A negyedik szózat, a szombat

 

11. A szombat zsidó jellege és a hívők szabadsága

 

12. Isten népének és az emberiségnek szombatja

 

13. Dolgozz és pihenj

 

14. A kizsákmányolás tilalma

 

15. Az ötödik szózat: Tiszteld!

 

16. Tisztelet a családban

 

17. Isten szuverenitása

 

18. Az élet szentsége

 

19. Ölés és gyilkolás

 

20. “Ne ölj” az újszövetségben

 

21. Az élet szentsége más parancsolatokban

 

22. Élet és halál

 

23. Ne törj házasságot!

 

24. A házasságtörés

 

25. Szerelem, szerelem…

 

26. Miért házasodjunk?

 

27. Párválasztás

 

28. Derék asszony

 

29. A házasságkötés

 

30. Szeretet és tisztelet

 

31. Táplálni, gondozni

 

32. Jézus tanítása a válásról

 

33. Az apostolok tanítása a házasságról

 

34. A váláson túl

 

35. Zárszó a házasság szentségéhez

 

36. Ne lopj!

 

37. Károkozás, nyerészkedés

 

38. Jótékonyság és adakozás

 

39. „Bővölködés” és tized

 

40. Ami a császáré

 

41. Zárszó a „Ne lopj!” parancshoz