Gy.i.k. (gyakran ismételt kérdések)

…és azokra adott válaszok

 

Két hosszabb sorozat

a Budapesti Autonom Gyülekezetből -

 

az elsőben egy kérdésre adnak

többen hosszabb válaszokat,

míg a másodikban

sok kis kérdésre rövidebbeket

egy szolgálattevő

 

I.

 

„Tegyük a helyére!”-sorozat

/a sorozat folyamatosan bővül/

 

A teljes sorozat itt egyben

(több aloldalon egybegyűjtve):

 

https://www.bpa.hu/category/tegyuk-a-helyere/

 

...illetve részenként:

 

Mi szükség a helyi gyülekezetre, elég a hit?

 

A helyén mondott ige

 

Miért pont a szeretet?

 

A bűnvallás szerepe

 

A kézrátétel

 

A munka

 

Gyógyultan is betegen?

 

A házasságról

 

"Nagy ház, sokféle edény"

 

Beteg lettem, mit tegyek?

 

Mitől karizmatikus?

 

Az imádkozás helye, szerepe a hívő életben

 

Kísértés és/vagy próbatétel?

 

Rasszizmus az egyházban?

 

Menni vagy maradni? A gyülekezetváltásról

 

A hívők és a politika

 

A házasságról 2

 

Az Egyház elragadása

 

Dicséret az istentiszteleten

 

A dicséret "belülről"

 

Karrier vagy család?

 

Szolgálat és elhívás

 

Tekintély az egyházban

 

Fegyelmezés a gyülekezetben

 

Hívők a virtuális világban

 

 

Konzervatív vagy liberális?

 

 

Gyermeknevelés - magánügy?

 

 

Intés vagy kárhoztatás?

 

 

Házicsoportok

 

 

Reformáció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megbocsátás (a teljes verzió)

A megbocsátás (a szerkesztett verzió)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Görbicz Tamás -

Kérdezd a Rabbit sorozat:

 

 

I.            https://www.youtube.com/watch?v=CBNR3c2L50w&index=1&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

Házasság és válás

 • Az 1. Korinthus 7 beszél a felemás igában élőkről, hogy ne bocsássák el a hitetlen házastársukat, ha az velük akar élni. De azután rabszolgaságról és békességről is beszél.

 • Ez azt jelenti, hogy mégis vannak esetek, amikor legálisan elválhat?

 • Mikor fordulhat valaki a házassági problémáival külső emberhez?

 • Miért mondja Pál az 1Korinthus 7-ben, hogy aki házas, éljen úgy, mintha nem lenne az?

 • Van-e különbség a házasságtörő és a házasságrontó között?

 • Mit jelent az, hogy aki elbocsájtottat vesz el, az házasságtörő, illetve miért mondja Pál, hogy ha különválnak, akkor maradjanak is úgy?

 • Ha egy hívő elvált és újra akar házasodni, megteheti-e anélkül, hogy házasságtörő lenne?

 

 

II.            https://www.youtube.com/watch?v=bqCPx6oBiTI&index=2&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

Teológiai kérdések

 • Isten megteremtette a negyedik napon a növényeket, de nem volt eső csak az ember teremtése előtt. Hogyan nőttek akkor a növények?

 • Mit jelent az, hogy a legkisebb is a mennyek országában nagyobb, mint Keresztelő János?

 • Isten földi népe, a zsidóság, része-e a menyasszonynak, amelyről az újszövetség és Keresztelő János is beszél, hogy t.i. az a vőlegény,akinek a mennyasszonya van.

 • Miért mondja Jézus,hogy megvakítja és megsüketíti a népet,hogy ne lássanak és ne halljanak?

 • Mit kell azon érteni, hogy vágjuk le kezünket, lábunkat vagy vájjuk ki a szemünket, ha az megbotránkozásra visz?

 • Az Ezékiel 13-ban van szó olyanokról, akik lelkeket tartanak meg, akiknek halniuk kellene és lelkeket ölnek meg, akiknek élni kellene? Mit jelent ez, és az ember életének a napjai nincsenek előre megírva?

 • Kik voltak a Nikolaiták és mi közük volt Bálám tanításához? Mi a helyzet azokkal a könyvekkel, amelyek nem részei a Bibliának, de idéznek belőlük, mint például Énókh könyve vagy Jannész és Jambrész legendája. Ezeket is lehet-e hitelesként kezelni azért, mert az apostolok idézik őket?

 • És mi a helyzet azokkal a könyvekkel, amelyek a katolikus Bibliákban vannak, de a protestánsból hiányoznak?

 • A Biblia azt tanítja, hogy Krisztusnak egy Teste, azaz egyháza van és hogy a tagoknak szükségük van egymásra. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyan viszonyuljunk a többi gyülekezethez?

 • Az imáinkban elég egyszer kérnünk valamit és várni a válaszra, vagy addig kell kérni, amíg hitre és békességre jutottunk. Mert nem vagyunk ebben egy véleményen a férjemmel…

 • A korinthusi levél azt tanítja, hogy az asszonyok fedjék be a fejüket, ha imádkoznak vagy prófétálnak. Mi ezzel a helyzet?

 

 

III.            https://www.youtube.com/watch?v=5afyGidH6YY&index=3&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

Az Idők vége és az Antikrisztus

 • Lehet-e azt mondani, hogy az Antikrisztus majd a Sátántól születik természetfeletti módon, ahogyan az 1 Mózes 6-ban is olvassuk, hogy emberek ás angyalok frigyéből születtek valakik?

 • Húsvétkor és pünkösdkor holdfogyatkozások voltak, van-e ennek köze ahhoz, amit a próféták mondtak, hogy a hold vérré válik mielőtt eljön az Úr napja?

 • Akkor van-e ezeknek az égi jelenségeknek köze a zsidó zarándokünnepek beteljesedéséhez?

 • Lehetséges-e, hogy az egyház korszaka belenyúlik a nagy nyomorúságba és ez lesz az egyház utolsó nagy próbatétele?

 

 

IV.            https://www.youtube.com/watch?v=cVsIlBfY0OI&index=4&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

Egyházi státusz és vallásszabadság

 • Az anyagi előnyökön kívül, miért fontos nekünk az egyházi státusz?

 • Nem jobb-e nem elismert egyháznak lenni, ha cserébe fel kell esküdni a szentkoronára?

 

 

V.            https://www.youtube.com/watch?v=kNHva5pBVBc&index=5&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

- nincs bővebb információ -

 

 

VI.            https://www.youtube.com/watch?v=R4ECZLRu6nM&index=6&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

 • Mózes törvényében rendelkezések vannak a rabszolgákról, Isten miért tűrte egyáltalán a rabszolgaságot?

 • Mit jelent a tisztelet, annak fényében, hogy Istent is tisztelni kell?

 • A jelenésekben szereplő Babilon 7 dombon épült, mit jelent ez?

 • Valamelyik nemzetségi táblázat az evangéliumban 14 nemzettséget említ, miért?

 • A tíz szűz példázatában miért nem menyasszonyról van szó?

 • A Biblia azt mondja, hogy Isten nem bán meg semmit, néha mégis azt olvassuk, hogy Isten megbánt dolgokat…

 • A Jelenésekben a 144 ezer elpecsételése az elragadtatás előtt vagy után történik meg?

 • Mit hirdetett Keresztelő János azoknak, akik hozzá tódultak? Miben volt ez más, mint Jézus keresztsége?

 

 

VII.            https://www.youtube.com/watch?v=VgL0D0d-0Po&index=7&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

Az óvilág

 • A teremtés napjai 24 órás napok vagy időszakok voltak?

 • Milyen jellel jelölte meg Isten Káint?

 • Az özönvízben elpusztult állatok bomló tetemei hogy hogy nem fertőzték meg a földet?

 • Az özönvíz előtti nemzetségtáblázatokat ténylegesen vagy szimbolikusan kell-e érteni?

 • Mikor történt a kontinensek szétválása? Miért csak Ausztráliában élnek erszényesek?

 • Miért változott meg a Föld klímája?

 

 

VIII.            https://www.youtube.com/watch?v=19DaCu7tbis&index=8&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

Politika, egyházpolitika

 • Miért csatlakoznak európai fiatalok az iszlám államhoz? Mit gondolnak azok, akik az elfoglalt területeken laknak? Hogyan imádkozzunk ezért a helyzetért?

 • Mit lehetne tenni, hogy a mostani fiatalok között is ébredés legyen?

 • Miért nem tudnak összefogni az evangéliumi gyülekezetek Európa megmentése érdekében?

 

 

IX.            https://www.youtube.com/watch?v=kUL7Arl5kns&index=9&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

 • Mit jelent számunkra, hogy Jézus a táboron kívül szenvedett?

 • Miért kellett a mennyet békíteni és a mennyi dolgokat megtisztítani?

 • Miért van Jézusnak két különböző családfája?

 • Miért volt halálos bűn Abiságot feleségül kérni?

 • Hogyan lehet leírni a különbséget a Szentlélek ó- és újszövetségi jelenléte között?

 • Mi az üzenete a víz borrá változtatásának?

 • Van-e kapcsolat az egyház elragadtatása és Mózes, Illés megjelenése között az átváltozás hegyén?

 • Melyik a 12 törzs, van-e kapcsolat Iszmael és József két fia között?

 • Miért Évát pécézte ki magának a kígyó?

 

 

X.            https://www.youtube.com/watch?v=Ysz0Hi8zA0Y&index=10&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

 • Mi van ha nem találom meg a helyem az egyházban?

 • A hely vagy társ megtalálása" nincs-e ellentétben jövevény mivoltunkkal?

 • Érvényes-e a házasság, ha nem volt egyházi esküvő?

 • Házasságtörés-e a válás?

 • Miért roppannak össze keresztények, ha Isten nem enged erőn felül kísérteni?

 • Mit szólt a tanítványok környezete ahhoz, hogy ők mindent hátrahagytak?

 

 

XI.            https://www.youtube.com/watch?v=RrJwCKFGcPg&index=11&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

Aktualitások (2015)

 • Elhozhatom-e a gyülekezetbe az érdeklődő meleg barátaimat?

 • Milyen következményei vannak a friss Alkotmánybírósági döntésnek?

 • Hogyan álljunk hozzá a menekültekhez?

 • Miért harcolnak az iszlamisták a keresztények ellen?

 • Várható-e a Közel-Keleten egy nagyobb háború?

 • Ukrán háborús válság

 

 

XII.            https://www.youtube.com/watch?v=70pXdSrsLdk&index=12&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

 • Van-e valami változás az ember szellemében (nösámá) és az ember lelkében (nefes) a megtérése után?

 • Mózes arcának leple és a szent sátor felszentelése

 • A vérevés tilalma érvényes-e ma is, vagy erre is az az igaz, hogy az "árnyékszékbe" kerülve megtisztul?

 • Dávid népszámlálása Istentől vagy az ördögtől volt-e, mivel erről eltérően ír a 2 Sámuel és az 1 Krónika?

 • Ki mikor támad fel és mikor veszi el az örök ítéletét?

 • Megmaradnak-e az emlékeink a Mennyben?

 • Azok közül, akik most a pokolban (Seol) vannak, kerülhet-e valaki még a Mennybe?

 • Ha valakire azt mondom, hogy "hülye vagy", az vélemény vagy ítélkezés?

 • A mennyei Jeruzsálem csak az ezeréves királyság és a "nagy fehér trón" ítélete (Jel20) után jön el?

 • Van-e kapcsolat a nagy fehér trón ítélete és az 1Korv3-ban leírt ítélet között (amikor a széna, fa, pozdorja megég)?

 • Milyen lesz a feltámadt test?

 • Kik alkotják Izrael maradékát?

 • Megismerjük-e egymást a feltámadt testben?

 

 

XIII.            https://www.youtube.com/watch?v=rG4idsZbhRM&index=13&list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5

 

 • Miért mondja a Jelenések, hogy a 144 ezer "nem fertőztette meg magát asszonnyal"?

 • Mi a különbség Jetró tanácsa és a 70 vén kiválasztása között?

 • Miért átkozta meg Jézus a fügefát, ha nem volt még fügeérés ideje?

 • Mi lesz a vészkorszakban elpusztított zsidó emberek örök sorsa?

 • Aki csak a halálos ágyán mondta el a megtérő imát (és nem keresztelkedett meg), az üdvözülhetett-e?

 • Mi lesz azok örök sorsa, akik kisgyermekkorban halnak meg? (1Kor 7)

 • Miért üdvözülhetett a lator, ha nem keresztelkedett meg?

 • Kitől védte meg Káint a bélyeg, amit az Úr rátett?

 • Honnan kapja az újszülött a lelkét és a szellemét?

 • Ma küzdünk a diszkrimináció ellen, holnap ennek jegyében kényszerítik majd az egyházakat arra, hogy adják össze a homoszexuális párokat is. (abortusz, mesterséges megtermékenyítés, örökbe fogadás)

 • Mi történt volna, ha Éva és Ádám nem a Jó és Rossz ismeretének a fájáról evett volna, hanem az Élet fájáról?

 • Mit értünk "Isten dicsősége" alatt?

 • Amikor Jézus a főpapi imájában (Jn17) azt mondja: "Megjelentetettem nekik a Te nevedet", milyen névre gondol?

 • Van-e újszövetségi példa arra, hogy valaki a Szent Szellemhez beszélt?

 • Mi a Szent Szellem káromlása? (Mt12)

 • Mostanában köti-e meg az EU a hétéves szerződést Izraellel? (a bizánci láb, ISIS)

 • Miért működik Isten ereje olyan embereken is, akik nem rendelkeznek krisztusi jellemmel?

 • Te hogyan találtad meg a szolgálatodat?

 

 

I-XIII. egy lejátszólistában az összes:

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZIcXWwaf-DUWqbZuSXalcB99ws_Cp4n5