(nem csak) szolgálóknak -

 

az ékes rend (sz)épségének a megőrzése

 

I.

 

(saját Bibliatanulmányaim)

 

Az ékes rend (sz)épsége – eddig, s ne tovább!

 

Egy darázsfészekszerű tabutéma – a pásztorkritizáló, a lelkészkihasználó lefárasztó-lelkületről

 

ÉK-es t-REND – avagy: az éktelen rendetlenség a közösségekben

 

„Mit képzel magáról ez a pásztor?” - avagy, a felelőtlenek felelőtlen kritikája (II./1. rész)

„Mit képzel magáról ez a pásztor?” - avagy, a felelőtlenek felelőtlen kritikája (II./2. rész)

Pásztornógató

 

Pásztorok, szolgálók lefárasztva

 

Pásztorság, vagy béresség? /újra a lelkipásztorokat kihasználó lelkületről/ (II./1. rész)

Pásztorság, vagy béresség? /újra a lelkipásztorokat kihasználó lelkületről/ (II./2. rész)

 

Tiszteld földi pásztorodat!

 

„Tiszteletem, Tisztelendő úr!”

 

II.

 

E fentiek kapcsán ajánlom mindenki figyelmébe,

legyen az szolgáló, avagy sem,

hogy figyeljünk oda magunkra

(ha szolgálók vagyunk), illetve egymásra,

(ha szolgálók vagyunk, ha nem),

az alábbiakra (s ez csak az egyik probléma

a sok más esetlegesen felmerülő

egyéb lehetséges probléma közül -

igaz, a többi is generálhatja ezt,

ezért ez egy központi probléma

minden más probléma között;

ez pedig a vezetők szellemi-lelki-testi kiégése

(12 cikk):

 

Kiéghet egy lelkész is?

 

A lelkészek kiégésének okai

 

Nem szeretnél kiégett lelkipásztor lenni? Miről ismered fel, ha kiégés fenyeget?

 

Kiégés a lelkipásztori szolgálatban

 

A burnout a lelkészeket sem kíméli

 

Lelkészi kiégés

 

13 szokás, ami a lelkészek kiégéséhez vezet

 

Megfáradt pásztorok

 

Mi van veled Illés? (az Illés-szindrómáról)

 

A lelkészek, akik nem készek (a lelkészi kiégésről)

 

A lelkész hite (a lelkészi kiégésről)

 

A hiányzó minőségi idő (a lelkészi kiégésről)

 

A fentiek ismeretében

ajánlom erősen megfontolásra

az alábbi fergeteges írást,

mely nem más, mint egy…

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A LELKIPÁSZTOR-2018 NEVŰ KÉSZÜLÉKHEZ

 

https://777blog.hu/2018/07/28/hasznalati-utasitas-a-lelkipasztor2018-nevu-keszulekhez/

 

(mely bár egy katolikus megközelítésű írás,

de ez egyáltalán nem probléma -

hisz még a hangsúly sem ezen van;

a fő lényeg benne amúgy is az alábbi)

 

„Azaz, ez úton is kérünk mindenkit,

hogy a lelkipásztor nevű készüléket

ne a ’kihasználati útmutató’ szerint működtesse,

mert a helytelen használatból eredő kellemetlenségekért

a gyártó nem vállalja a felelősséget -

avagy, az ebből fakadó kellemetlenségek

minden esetben a felhasználót terhelik;

magyarul, ebben az esetben semmilyen

utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni

(s kérjük, hogy emiatt a lelkipásztor nevű készüléket

se ütlegelje, mert még jobban elromolhat,

sajnálatosan az ön kárára).

 

Megértését köszönjük,

és áldott használatot kívánunk önnek,

mindenki örömére és megelégedésére!”

 

…illetve ajánlok még egy cikket,

de ezt már református berkekből,

egy református lelkésztől:

 

7 dolog, amit sose mondj egy lelkésznek!

 

https://szoljbeapapnak.blog.hu/2018/04/17/7_dolog_amit_sose_mondj_egy_lelkesznek

 

Tehát, nagyon fontos, hogy ne támasszunk túlzott elvárásokat a lelkipásztorainkkal, sem a szolgálótársaival szemben - a túlzott elvárások ugyanis a lelkiismeret nem bibliai minta szerinti eltúlzott működését, azaz, rosszul értelmezett lelkiismeretfurdalást munkálhat ki náluk, mely nem más, mint a hamis bűntudatkeltés; csakhogy ez, az alábbiak szerint, hosszú távon vissza is üthet annak keltőire.

 

Ezért hát…

 

Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel.”

(1Thessz 5:12-13a)

 

Azaz…

 

„Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.”

(Zsid 13:17)

 

A hamis bűntudat - avagy, a túl aktív

(másnéven a hiperaktív) lelkiismeret

 

https://magazin.apcsel29.hu/a-hamis-buntudat/