- Jézus jön!!! -

 

...az övéiért:

 

„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.”

(1. Thess. 4,13-18)

 

A nagy kérdés csak az, hogy mikor?

 

E fenti kérdésre adható legegyszerűbb válasz a következő, magától Jézustól – íme:

 

"Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (...) Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő."

(Márk. 13,35-37 és 32-33)

 

E fenti Ige négy, a hívők elragadtatásával kapcsolatos eljövetei időverziót említ –

- a kereszténységben e tekintetben háromféle megközelítés forog közszájon

(melyek a következőek:

1. az Anti-Krisztus hét éves korszakának az elején;

2. az Anti-Krisztus hét éves korszakának a közepén

3. az Anti-Krisztus hét éves korszakának a végén);

 

ezek közöl a korai verzió a legismertebb,

ezért most kezdjünk a késői megközelítéssel:

 

Az elragadtatás idejéről

>>> ÚJRA <<<

pro és kontra…

 

…az előző „Jézus jön!”

aloldalakhoz hasonlóan -

 

- azaz, különböző vélemények ütköztetése;

 

s mindez inkább a készülődésre buzdít,

mintsem a számolgatásra.

 

Elsőként lássuk egy elképzelést

a Nagy Nyomorúság utáni

elragadtatással kapcsolatban

/az első a webes, a második a videós oldal/:

 

https://www.faithfulwordbaptist.org/miutan_a_nyomorusag2.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=aARWmsu6NTc

 

Ennek kapcsán, és kiegészítéseként

lássunk egy könyvet, mely szintén

nem a korai elragadtatást veszi alapul:

 

 Manfred Schäller:

„John Nelson Darby

és a titkos elragadtatás”

 

https://bt.puskas.eu/e107_files/public/darby.pdf

 

Ehhez kapcsolódóan egy rövidebb írás:

 

SZABADOS ÁDÁM:

„A TITKOS ELRAGADTATÁS FIKCIÓJA”

 

https://szabadosadam.hu/divinity/wp-content/uploads/2010/09/A-TITKOS-ELRAGADTATAS-FIKCIÓJA.pdf

 

…vagy még itt:

 

https://www.igeforum.com/upload/50172562010.pdf

 

...majd lássunk egy írást

a korai elragadtatáshoz kapcsolva is:

 

Dr. Arnold Fruchtenbaum:

„AZ EGYHÁZ ELRAGADTATÁSA”

 

https://bibliatanitasok.hu/sites/default/files/BibliaIskola/pdf/MBS039hu.pdf

 

...illetve még egyet

ugyancsak a korai elragadtatáshoz kötve:

 

William MacDonald:

„HAMAROSAN ARMAGEDDON?

Mit mond a Biblia a jövőről?”

 

ftp://bitimage.dyndns.org/hungarian/WilliamMacDonald/Hungarian-Hamarosan_Armagedon_2005.pdf

 

...s végül a két fenti elméletnek

az ötvözete:

 

Watchman Nee:

„Az elragadtatás”

 

https://filippi314.files.wordpress.com/2015/10/watchman-nee_az-elragadtatc3a1s.pdf