> > >   J É Z U S   J Ö N !   < < <

 

...az övéiért:

 

„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.”

(1. Thess. 4,13-18)

 

A nagy kérdés csak az, hogy mikor?

 

E fenti kérdésre adható legegyszerűbb válasz a következő, magától Jézustól – íme:

 

"Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (...) Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő."

(Márk. 13,35-37 és 32-33)

 

E fenti Ige négy, a hívők elragadtatásával kapcsolatos eljövetei időverziót említ –

- a kereszténységben e tekintetben háromféle megközelítés forog közszájon

(melyek a következőek:

1. az Anti-Krisztus hét éves korszakának az elején;

2. az Anti-Krisztus hét éves korszakának a közepén

3. az Anti-Krisztus hét éves korszakának a végén);

 

ezek közöl a korai verzió a legismertebb

(ezekről /is/ szólt /többek között/

az első négy aloldal) –

- íme a késői típusú megközelítés:

 

„Végső idők 14 pontja”

(Joseph Candel előadássorozata),

I.-II.-III.-IV. rész

/4 db videó gyüjtőhelye/:

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6B202EE10FB82B0E

 

Olvasható verziók

(2 részben)

/2 db elérhetőségen is/:

 

I. rész:

 

https://idokjelei.hu/2011/01/a-vegso-idok-14-pontja-1-resz/

 

https://vegsoidok.hu/vgsidk/a-vegso-idok-14-pontja-1-resz

 

II. rész:

 

https://idokjelei.hu/2011/01/a-vegso-idok-14-pontja-2-resz/

 

https://vegsoidok.hu/vgsidk/a-vegso-idok-14-pontja-2-resz

 

PDF-verzió,

ugyancsak 2 részben

 

(bal-egeresen megnyílik, jobb-egeresen „Mentés másként”-re kattintva letöltődik /ez utóbbi Opera-böngészőben bal-egeresen is/):

 

I. rész:

 

https://vegsoidok.hu/contents/files/Activated21_hu.pdf

 

II. rész:

 

https://vegsoidok.hu/contents/files/Activated22_hu.pdf

 

Power Point (diavetítés) verzió

(csak az első rész weboldala):

 

https://vegsoidok.hu/powerpoint?id=56

 

(a letöltés közvetlen linkje)

 

https://vegsoidok.hu/contents/files/14MP1sh_hu.pps

 

Poszter (JPG) verzió

 

/bal-egeresen megnyílik, jobb-egeresen „Mentés másként”-re kattintva letöltődik/:

 

https://endtimeinfo.com/wp-content/uploads/2011/01/JelPoszter.jpg