SZOLGÁLÓKNAK (5.)

 

„És monda nékik (Jézus a tanítványoknak):

 

I. Elmenvén e széles világra,

hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. (…)

 

II. Elmenvén azért,

tegyetek tanítványokká minden népeket,

megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak

és a Szentszellemnek nevében,

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,

a mit én parancsoltam néktek…”

 

(Mrk 16:15 éa Mt 28:19-20a)

 

Saját Bibliatanulmányaim

 

I. az evangélizálás témakörében:

 

Ha nem mersz cselekedni napvilágnál … akkor cselekedj holdvilágnál – csak cselekedj!

 

Hitben kilépve (evangélizáció az utolsó napokban)

 

Négy Fal Közösség kontra Tágas Tér Egyház – avagy: megújulni az utcai evangélizációban

 

II. a tanítványozás témakörében:

 

A tanítványozás fontossága és ereje a sikeres evangélizáció tekintetében

 

Légy tanítvány! …mert míg a tanítvány a jövőbe tekint, addig a tanítványozatlanok csak a jelenbe

 

...azon belül is

 

„a speciális tanítások fontosságá”-ról

 

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./1-2. rész)

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./3-4. rész)

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./5-6. rész)

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./7-8. rész)