SZOLGÁLÓKNAK (5.)

 

„És monda nékik (Jézus a tanítványoknak):

 

I. Elmenvén e széles világra,

hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. (…)

 

II. Elmenvén azért,

tegyetek tanítványokká minden népeket,

megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak

és a Szent Szellemnek nevében,

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,

a mit én parancsoltam néktek…”

 

(Mrk 16:15 éa Mt 28:19-20a)

 

Saját Bibliatanulmányaim

 

I. az evangélizálás témakörében:

 

Ha nem mersz cselekedni napvilágnál … akkor cselekedj holdvilágnál – csak cselekedj!

 

Hitben kilépve (evangélizáció az utolsó napokban)

 

Négy Fal Közösség kontra Tágas Tér Egyház – avagy: megújulni az utcai evangélizációban

 

II. a tanítványozás témakörében:

 

A tanítványozás fontossága és ereje a sikeres evangélizáció tekintetében

 

Légy tanítvány! …mert míg a tanítvány a jövőbe tekint, addig a tanítványozatlanok csak a jelenbe

 

...azon belül is

 

„a speciális tanítások fontosságá”-ról

 

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./1-2. rész)

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./3-4. rész)

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./5-6. rész)

Az utolsó szalmaszálnyi hit ereje – illetve a speciális tanítások fontossága (VIII./7-8. rész)

 

S hogy miért rendkívül fontos

a megtértek tanítványokká való válása

(nem csak leragadva a befogadó imánál)?

 

Azért, hogy a kereszténységünk

valóban kereszt-TÉNY-ség legyen -

a kereszt-TÉNY-ség ugyanis jóval több,

mint csak teológiai tudás gyűjteménye,

mivel ez elsősorban nem ismereti,

hanem inkább gyakorlati szintű az életünkben;

az Ige erről így ír … majd én is lentebb:

 

Mt 28:19-20a

Elmenvén azért,

tegyetek tanítványokká minden népeket,

megkeresztelvén őket az Atyának,

a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,

 

…és most figyelj, mert most jön a lényeg:

 

Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt,

a mit én parancsoltam néktek...

 

Kereszténység = kereszt-ténység

 

A KÉP-mutató kereszt-TÉNYség mibenléte, illetve ellentéte

 

A kereszt-TÉNY-i lét egyik legfőbb alapja: az áldozathozatal

 

Mi a különbség a tanítványság és a tan(-H-)itványság között? /…illetve…/ Megértést vetve, megtérést aratva