Romabizonyságok

 

 „Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik? A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön; A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból, Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé;”

(Zsolt. 113,5-8)

 

„Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét adja nékik;”

(1 Sám. 2,8a)

 

A „C” osztályból a diplomáig -

- Roma sikertörténetek Magyarországon

(HETEK * cikk)

 

https://www.hetek.hu/hatter/201411/a_c_osztalybol_a_diplomaig

 

A nyomorteleptől a diplomáig -

- Raffael István története

(HETEK * cikk)

 

https://www.hetek.hu/riport/201805/a_nyomorteleptol_a_diplomaig

 

A cigánytelepről a kutatólaborba -

- Interjú Horváth József rákkutatóval,

az Aranypánt-díj győztesével

(HETEK * cikk)

 

https://www.hetek.hu/interju/201505/a_ciganyteleprol_a_kutatolaborba

 

Horváth Józsefről egy másik hetilapban:

 

Kiút a laborba -

- Horváth József, a roma rákkutató

 

https://www.168ora.hu/itthon/kiut-a-laborba-136184.html

 

* : keresztény közéleti hetilap