> > >   J É Z U S   J Ö N !   < < <

 

- az övéiért -


A nagy kérdés, hogy mikor?

 

(az előbbi oldalakhoz képest)

egy másik lehetséges megközelítés…

 

…az alábbi Ige alapján:

 

"Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. A miket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (...) Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő."

(Márk. 13,35-37 és 32-33)


E fenti Ige négy, a hívők elragadtatásával kapcsolatos eljövetei időverziót említ –

- a kereszténységben e tekintetben háromféle megközelítés forog közszájon

(melyek a következőek:

1. az Anti-Krisztus hét éves korszakának az elején;

2. az Anti-Krisztus hét éves korszakának a közepén

3. az Anti-Krisztus hét éves korszakának a végén);

 

ezek közöl a korai verzió a legismertebb

(ezekről /is/ szólt /többek között/

az előző négy aloldal) –

- íme a késői típusú megközelítés

(hisz a fenti Igék alapján ez sem zárható ki),

 

https://www.nicelife.hu –ról,

 

„Titkos elragadtatás? Mi az Igazság?”

 

címmel,

az alábbi részekkel:

 

1. „MIT ÍGÉRNE JÉZUS?”

 

https://www.nicelife.hu/tanuljunk/elragadtatas/01.php

 

2. „VALÓBAN TITKOS LESZ?”

 

https://www.nicelife.hu/tanuljunk/elragadtatas/02.php

 

3. „JÉZUS KÉTFÁZISÚ ELJÖVETELE?”

 

https://www.nicelife.hu/tanuljunk/elragadtatas/03.php

 

4.A HÉT ÉVIG TARTÓ MEGPRÓBÁLTATÁS.”

 

https://www.nicelife.hu/tanuljunk/elragadtatas/04.php

 

5. „MIKOR JELENIK MEG AZ ANTIKRISZTUS?

 

https://www.nicelife.hu/tanuljunk/elragadtatas/05.php

 

6. „A MÁSODIK ESÉLY”

 

https://www.nicelife.hu/tanuljunk/elragadtatas/06.php