J É Z U S   J Ö N !

 

Válogatás

Soós Péter

szolnoki lelkész

utolsó időkkel,

s benne az elragadtatással,

így a Jelenések könyvével

kapcsolatos tanításaiból, tanítássorozataiból,

 

az alábbi hitéleti és hitvédelmi blogjairól:

 

https://soospeter.blogspot.in (I.)

 

https://hitvedelem.blogspot.in (II.)

 

I. blog:

 

60. Te melyik bélyeget (pecsétet) választod?

67. Utolsó idők kiáltó veszélye - Fenevad hitetése (1.rész)

68. Modern inkvizíció - Fenevad hitetése (2.rész) 

91. Ki a fenevad ? - Jézus drámai felhívása (1.rész)

92. Ki a fenevad ? - Jézus jövetelének jelei (2.rész)

93. Ki a fenevad ? - Jézus jövetelének jelei (3.rész)

94. Ki a fenevad ? - A két fenevad eredete (4.rész)  

95. Apokalipszis (1) - A hét pecsét titkai 

96. Apokalipszis (2) - Végidők titkainak megfejtése

97. Apokalipszis (3) - Izrael visszaoltása

98. Apokalipszis (4) - Hetedik pecsét titkai feltárulnak

99. Apokalipszis (5) - A harag poharainak kitöltése

100. Isten természete - Mikor lesz az elragadtatás?

101. Mikor várható az elragadtatás? - Pál ap. felhívása

109. A hét ünnep igazsága - Mi készít fel az elragadtatásra?

110. Végső jelek - Küszöbön az elragadtatás

111. Ki neked Jézus? - Küszöbön az elragadtatás 2.része

112. Végső idők - Csak egyetlen esélyünk van

113. Végső idők - Mi a kivezető út

114. Végidők konferencia - Veresegyház : Prófétai végidők

115. Végidők - Elragadtatás ideje: Milyennek kell lenni?

116. Egyház tévelygése - Felkészülés az elragadtatásra

117. Győzelem kulcsa - Felkészülés az elragadtatásra

118. Út a teljességbe - Védelem a végidőkben

121. Végidők II. Konferencia - Veresegyház : Mit kell tenni?

 

II. blog:

 

17. Mikor várható az elragadtatás ?

26. Jelenések könyve sorozat - 1.rész, Jézus bemutatkozik

27. Efézus - A szolgáló, de kihűlt szívű gyülekezet

30. Szmirna - A szenvedő-, és halálra szánt hitű gyülekezet

31. Pergámum - Hűtlen, a világgal megfertőzött gyülekezet

32. Thiatira - Jezabeli, parázna, bálványimádó gyülekezet

33. Sárdis - Élőnek látszó, de halott hitű gyülekezet

34. Filadelfia - A hűséges,  Jézus mátkája gyülekezet

35. Laodícea - Az öntelt, büszke, de a rút, vak és szegény gyülekezet

36. A menny valósága - az Atya trónja és a mennyei üvegtenger

37. A menyasszony jutalma . Mi a mennyei nászajándék ?

38. Látni, vagy nem látni ? - Hallani, vagy nem hallani ?
39. Pecsétek felnyitása - A négy lovas jelentése és ideje
40. Az ötödik- és a hatodik pecsét tartalma és időrendje

41. A 144 ezer elpecsételt jelentése és szolgálata
42. Góg - Magóg háború és a negyedik pecsét tartalma (2 videó)

43. Messiás visszajövetele (1.rész) - Célok és események
44. Messiás visszajövetele (2./1.rész) - Első feltámadás
45. Messiás visszajövetele (2./2.rész) - Az elragadtatás feltételei
46. Messiás visszajövetele (3.rész) - Az elragadtatás szakaszai
47. Messiás visszajövetele (4./1.rész) - Az utolsó trombitaszóra

48. Messiás visszajövetele (4./2.rész) - Az Úr napja - Örökkévaló evangélium

49. Messiás visszajövetele (4./3.rész) - A mennyei templom megnyílik

50. Messiás visszajövetele (4./4.rész) - Láttaték nagy jel az égen

51. Két fenevad és a nagy parázna asszony (1.rész)

52. Két fenevad és a nagy parázna asszony (2.rész)
53. Két fenevad és a nagy parázna asszony (3.rész)

55. A Hetedik pecsét - Izrael visszaoltása - Két olajfa

56. A hetedik trombita - A hét haragpohár csapásai
57. Hetedik haragpohár - Messiás megjelenése (Epifánia)

59. Örök ítélet - A nagy fehér királyi szék előtt

60. Mennyei  Jeruzsálem  az  Új Földön

61. Mennyei Jeruzsálem temploma, dicsősége és királyi széke
62. Mennyei Jeruzsálem lakói - Záró üzenet és záradék
63. Az utolsó 7 év kezdetének feltételei - Összefoglalás
64. Nyomorúság, vagy elragadtatás ? - Mire kell felkészülni és hogyan?

65. Utolsó nemzedék - Jézus az ajtóban

66. Kiáltó szó - Jézus zörgető ajánlata

70. Az elragadtatás előjelei - Az antikrisztus orwelli diktatúrája