„AZ ÚRVACSORA”

 

Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat adván, megtörte és ezt monda: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.” (1Kor 11:23-30)

 

I.

 

(saját Bibliatanulmányaim)

 

Egy evangélizációs és úrvacsorai üzenet (egyben, egy Igerész alapján)

 

Néhány gondolat az Úrvacsorával kapcsolatban

 

Úrvacsorai üzenet a pászkaüzenet alapján

 

II.

 

Úrvacsora: áldás vagy ítélet?

(beszélgetés - BPA)

 

https://www.youtube.com/watch?v=GK-7P3bsGZg