„ A r a t ó m u n k á s o k ”   o l d a l a

 

>>> Szolgálóknak (3.) <<<

 

„És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.”

(Máté 9:35-38)

 

„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.”

(Márk 16:15)

 

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, (…) Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek…”

(Mát. 28,19a és20a)

 

Felkészítés személyes evangelizációra

Bret Sipek-től,

a Christ for all Nations (CfaN) szolgálat

európai kampányigazgatójától…

 

- „One2One” szemináriumok -

 

(készülődésként a 2018-as

magyarországi CfaN Tűz-konferenciára)

 

…a Krisztus Szeretete Egyház

Budapest-Pesterzsébeti

konferenciaközpontjából

 

(3, plusz 3 utógondozó-szeminárium videó,

további CFAN munkatársaktól):

 

https://www.youtube.com/watch?v=OssKtCy4lzk

 

https://www.youtube.com/watch?v=KvNvKr6xWpo

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV0NSsq6VQo

 

 

…és a Budapesti Autonóm Gyülekezetben

 

(4 videó):

 

https://www.youtube.com/watch?v=wk40dWRiQU4

 

https://www.youtube.com/watch?v=GXolc0QAoBI

 

https://www.youtube.com/watch?v=uqvh2c1yDis

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ay5NIAEDoY

 

További anyagok:

 

Görbicz Tamás

(Budapesti Autonóm Gyülekezet)

tanítássorozata

 

a „Lelkigondozás alapjai”-ról:

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZIcXWwaf-DUjD_YrxNs2EEKuD0Xp6zdd