A tizedadás és az adakozás,

mint a helyes BIBLIAI PÉNZKEZELÉS

 

(mivel az alábbiakban a fentiek mellett

erről is szó lesz)

 

egyik jelentős momentumának

felelőssége, azaz annak

szívünkön való hordozásának fontossága -

 

önmagunknak is,

mint vezetőknek és szolgálóknak,

illetve az Isten népének

az ez irányú tanítványozása...

 

(főként a saját Bibliatanulmányaim)

 

...ugyanis egy jól működő

tizedadó és adakozó gyülekezet

anyagi szinten csodákat tud

végig vinni a környezetében -

 

ugyanis minél több helyre

tudsz eljutni az Evangéliummal,

annál több helyen tudod

hordozni szolgálatodon keresztül

az Isten csodáit;

 

s hogy mennyire így van ez,

olvasd csak el az alábbi számtani példát

(részlet az egyik alábbi Bibliatanulmányból*):

 

„Tehát, ki tudna gazdálkodni egy nagyobb létszámú, vagy egy több gyülekezettel rendelkező közösség-hálózat, példának okáért, mondjuk egy 50 családos, azaz 100 fős kisfelekezet egy lelkészi fizetést annak munkáltatói járulékaival együtt, plusz a szolgálati útiköltségeket, és a felmerülő rezsiket – úgy, hogy akár még missziózni is maradjon pénz; esetleg egy állandó, szolgálatot támogató dicsőítőszolgálatos foglalkoztatására?

 

A válasz egyértelmű igen! Méghozzá nagybetűs, három felkiáltójeles IGEN!!!

 

Mi által állítom vajon ezt? Valós értékek alapján – íme:

 

Az alábbi számítás egy (még nem is a legnagyobb) keresetre, egy (nagycsaládos) GYES-re, s egy (több gyerek utáni) családi pótlékra készült:

 

Ha egy család a havi kb. 200.000 bevételéből úgy döntene, hogy adná ennek az összegnek a tizedét (s mondjuk, ebben már az adakozás része is benne lenne), magyarul a 20.000 Forintot, ez havi 1 milliós bevételt jelentene még egy kisebb egyház esetében is, mely évente viszont már  12 millió Forintot jelentene – így gondold meg, ha viszont mindkét fél dolgozik, s még továbbra is kapják a családi pótlékot, akkor ebben az esetben már havi 400.000 Forinttal is számolhatunk családi bevétel, 40.000 Forinttal pedig tized tekintetében, mely havonta így már 2, évente pedig 24 millió Forint; s bizony nem is egy nagy, több száz, több ezer fős gyülekezetről beszéltünk.

 

Akkor viszont miért van, hogy sok helyen csak havi 50, vagy 100 ezer Forint jön össze? Az oka egyrészről a nagyfokú anyagi hitetlenkedés, félelem – másrészről, illetve harmadrészről  viszont a felelőtlenség az Isten munkájával szemben, melyet végezne az emberekért rajtunk keresztül, ha hagynánk, mely a többi munkással szemben pedig a tiszteletlenséget jelenti, ha nem támogatjuk az ő munkájukat az Úrban; negyedrészt viszont a hálátlanságról beszélhetünk az Isten bennünk végzett munkájával szemben.

 

Magyarul, nem igaz az az állítás, hogy kisméretű, illetve kispénzű gyülekezetek nem tudnak anyagi bővölködésben járni – inkább az a helyzet, hogy az emberek nem akarják fizetni a tizedet, és adni az adakozást, a fenti okokra, pontosabban kifogásokra hivatkozva; mert nem az az ok, mint mondják azt sokan, hogy már nem vagyunk törvény alatt, s így ezt nem kellene, mivel Ábrahám is, illetve Jákób is még a mózesi törvény előtt, szintén a kegyelem alatt adták azt.”

 

Tehát, jöjjenek a tanulmányok...

 

...de előtte még ajánlom még figyelmetekbe:

 

I.

 

Rick Warren rövid üzeneteinek gyűjteménye

tizedről és adakozásról

a https://napiremeny.blog.hu

napi áhitatos oldal alábbi aloldalairól

/több aloldalból is állhatnak/:

 

https://napiremeny.blog.hu/tags/tized

https://napiremeny.blog.hu/tags/adakozás

 

II.

 

…illetve még a https://ksze-szekszard.hu-ról:

 

sok-sok tanítás a bibliai pénzügyekről,

és az igei pénzkezelésről – avagy,

krisztusi életvezetési tanácsok pénzkérdésben

(benne az adakozásról és a tizedről)

/az oldal több aloldalból áll/:

 

https://ksze-szekszard.hu/index.php/tanitasok/kategoriak/41-gyarapodas

 

A TIZED-ről bővebben:

 

Adakozás és tized

 

A tized áldása

 

A tized mint eső

 

Hogyan ne veszítsd el az aratásodat avagy összefüggés a tized és az aratás között

 

Kell-e tizedet fizetni?

 

III.

 

…továbbá „miért fizetünk tizedet? –

a lelkész válaszol” (a Hit Rádió műsora)

 

https://www.youtube.com/watch?v=hy0vUMEeeWc

 

IV.

 

...illetve:

 

Görbicz Tamás (BPA) - A tized

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVVji25OV5Q

 

V.

 

...végül:

 

Takács Ferenc (BPA) -

Van e tized az Újszövetségben?

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw-caO_ZOXU

 

> > > < < <

 

- a számozottak -

 

3+3 kulcs az áldástalansághoz, illetve az áldásos élethez (III./1. rész)

3+3 kulcs az áldástalansághoz, illetve az áldásos élethez (III./2. rész)

3+3 kulcs az áldástalansághoz, illetve az áldásos élethez (III./3. rész)

 

- A -

 

A bővölködés igei útja

„Adjatok, néktek is adatik…” /Luk. 6,38a/ (IV./1-2. rész)

„Adjatok, néktek is adatik…” /Luk. 6,38a/ (IV./3-4. rész)

Az első tized

A Gyülekezet, mint fenntartó

A megélhetési bűnözés (Bűn-e, vagy szükséghelyzet?)

A megélhetési bűnözés megítélése

A tized (időszakos) visszatartásának kérdéséről

A tized fontosságáról röviden

A tized nem-adásáról

Adakozás (és tized) – a Macedón minta

Adakozási kedv(etlenség) régen és ma – a szegénységmentalitásról

Adakozd ki magad a szegénységből!

Add meg…! De mit? "Pénzt, vagy életet?" (II./1. rész)

Add meg…! De mit? "Pénzt, vagy életet?" (II./2. rész)

Adósságrendezés – a becsületesség törvényszerűsége, és ereje

Ákán bűne ma, és az Úrnak szentelt dolgok

Aki hirtelen akar gazdagodni

Anyagi krízisekből való szabadulás

Aszerint, amitek van – azaz, legyetek hű a kicsin!

Az adakozó szív útjában álló legfőbb akadály

Az anyagi helyreállás útja a szellemi helyreállás

Az anyagi szükségek betöltésének útja-módja

Az éhség napjaiban is kárpótollak

Az első zsenge fontossága és ereje („Ákán bűne ma...” /2. rész/)

Az igazi kincsek birtokbavételének módja

Az Isten szerinti bővölködéshez vezető legfontosabb lépcsőfokok

Azért nem, mert nincs? Vagy azért nincs, mert nem? (II./1. rész)

Azért nem, mert nincs? Vagy azért nincs, mert nem? (II./2. rész)

 

- E -

 

Emelkedj a mindennapi gondok fölé!

 

- F -

 

Felróhatóak-e adott hiányosságok a vezetők által a gyülekezetnek, vagy még mindig csak az utyulu-putyulunál tartunk?

 

- G -

 

Gazdasági válság idején

 

- H -

 

Hogyan élvezheted Isten gondviselését a (legnagyobb) nehézségek idején is?

Hogyan szabaduljunk meg az életünket fojtogató adósságoktól?

Hűség és hűtlenség (III./1. rész)

Hűség és hűtlenség (III./2. rész)

Hűség és hűtlenség (III./3. rész)

 

- I -

 

Isten szerint gyűjteni (anyagilag)

 

- K -

 

Keresztényként (halmozottan) hátrányos helyzetben?

Ki tart el kit, és ki finanszíroz kit?

Kié a finanszírozás kötelezettsége? Csak azt eheted meg, amit el is vetettél!

Kinek a felelőssége eldönteni? (A szellemi munkás bére)

Kit fosztasz meg?

Kitörés-kulcsok a szegénységből – avagy ne nyúld le a lelkipásztort!

Kölcsönkéregetés – tartozás

Kölcsönös felelősség (III./1. rész)

Kölcsönös felelősség (III./2. rész)

Kölcsönös felelősség (III./3. rész)

 

- M -

 

Merj vetni, s a bátor vetést akadályozó tényezők

Mindenből az első szenteltessék oda az Úrnak

„Mit képzel magáról ez a pásztor?” - avagy, a felelőtlenek felelőtlen kritikája (II./1. rész)

„Mit képzel magáról ez a pásztor?” - avagy, a felelőtlenek felelőtlen kritikája (II./2. rész)

Működési költségekkel kapcsolatos felelősség

 

- N -

 

Ne engedd, hogy a felelőtlenül élők kihasználjanak téged!

Néhány félreértett gondolat, illetve kisebb tabukérdés megválaszolása (pl. azok a „piszkos anyagiak” és egyebek)

Ne használd ki a másikat – s te se engedd, hogy kihasználjanak! (III./1. rész)

Ne használd ki a másikat – s te se engedd, hogy kihasználjanak! (III./2. rész)

Ne használd ki a másikat – s te se engedd, hogy kihasználjanak! (III./3. rész)

Ne kaszáld el a kasszát – avagy, félreértések a perselypénz körül

Ne lopj… – …hanem adj! (II./1. rész)

Ne lopj… – …hanem adj! (II./2. rész)

 

- O -

 

„Óh, ha tudnád, hogy mennyi gondom van énnekem.”

„Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk!” - az anyagiak területén is

 

- P -

 

Politikai, gazdasági, és közbiztonsági helyreállítás (IV./1. rész)

Politikai, gazdasági, és közbiztonsági helyreállítás (IV./2. rész)

Politikai, gazdasági, és közbiztonsági helyreállítás (IV./3. rész)

Politikai, gazdasági, és közbiztonsági helyreállítás (IV./4. rész)

 

- S -

 

Szabadulás a nagy (vagy akár kicsi) nyomorúságokból (is)

 

- T -

 

Támogatókat keresünk… …az Isten munkájához

Teszteld le a hűségedet! (VI./1-2. rész)

Teszteld le a hűségedet! (VI./3-4. rész)

Teszteld le a hűségedet! (VI./5-6. rész)

Tiszteld földi pásztorodat!

 

- U -

 

Útiköltség és a hadtáp kérdése (II./1. rész)

Útiköltség és a hadtáp kérdése (II./2. rész)

Újra a tized és az adakozás PARANCSÁRÓL

 

- V -

 

Van e TIZED az Újszövetségben a kegyelem korszakában, vagy ez csak egy az ószövetségi törvényekből rajtunk ragadt csökevény?

Vétek-e a tized nem-adás? S ha igen, akkor miért? S milyen típusú vétek? S milyen bűnökkel rokon?

 

> > > < < <

 

Végül egy (fizetős) e-könyv ajánló

 

Dag Heward-Mills*-től (Ghana

legnagyobb gyülekezetének a lelkipásztora:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dag_Heward-Mills):

 

Miért Szegényednek El

a Tizedet Nem Fizető Keresztények

És Hogyan Gazdagodhatnak Meg

a Tizedet Fizetők?

 

https://www.smashwords.com/books/view/838448